Kontakt

Letobiel

Adresa: Bôrická cesta 107, 010 01 Žilina
Telefón: +421 944 055 084
E-mail: info@letobiel.sk

IČO: 42224365
Sídlo: Bôrická cesta 3047/107, 01001 Žilina, Slovenská republika
Registračné číslo: VVS/1-900/90-40550
Registrový úrad: MV SR
Dátum vzniku: 29.11.2012